CryptoCompare : Khối lượng giao dịch Bitcoin và Altcoin tăng 85% trong tháng

Vừa quam, công ty dữ liệu crypto trực tuyến CryptoCompare ra một bản báo cáo nghiên cứu về các sàn giao dịch trong tháng 4 , dưới đây là 10 điểm nổi bật từ Review Exchange của CryptoCompare trong tháng 4 năm 2019:

Top các sàn giao dịch crypto-to-crypto

Báo cáo khối lượng giao dịch hàng tháng tăng 57%. Fcoin đứng đầu bảng xếp hạng ở mức 37,1 tỷ USD (tăng 300%), theo sau là OKEx và ZB với 35,1 tỷ USD (tăng 12,4%) và 32,4 tỷ USD (tăng 18,8%).

Top sàn giao dịch fiat-to-crypto

Báo cáo khối lượng giao dịch hàng tháng tăng 85%. Bithumb là sàn giao dịch hàng đầu với 17 tỷ đô la, mặc dù khối lượng giảm 47%, tiếp theo là Upbit và Bitfinex với 8,7 tỷ đô la (tăng 20%) và 6,7 tỷ đô la (tăng 114%). Coinbase, Kraken, Bitstamp và Coinsbit cũng có sự tăng vọt về khối lượng trong tháng 4, trong khi Liquid trải qua sự sụt giảm.

Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Trong khi Ethereum một lần nữa thu hút khối lượng lớn nhất ở mức 194 triệu đô la, tuy nhiên nó đã giảm 42%. WavesDEX ở mức 32,5 triệu đô la (tăng 3,5%), theo sau là IDEX ở mức 31,4 triệu đô la (tăng 15,9%). DEX chỉ chiếm 0,1% thị trường giao ngay toàn cầu.

Phí xác nhận giao dịch

Khối lượng TFM tăng mạnh, dẫn đầu là FCoin với 37,1 tỷ USD (tăng 300%), tiếp theo là CoinBene với 27 tỷ USD (tăng 51,5%) và ZBG ở mức 16 tỷ USD (tăng 37,2%).

Các công cụ phái sinh crypto

bitFlyer Lighting (XBT-JPY) có khối lượng trung bình hàng ngày cao nhất ở mức 1,6 tỷ USD, tiếp theo là BitMEX với 1,1 tỷ USD và OKEx Futures ở mức 1,1 tỷ USD (một số sản phẩm tương lai). So sánh, các sàn giao dịch tương lai được quy định chiếm tỷ lệ khối lượng rất nhỏ với giao dịch CME trung bình hàng ngày là 0,3 tỷ đô la và CryptoFacilities giao dịch 36,9 triệu đô la.

Các công cụ phái sinh bitcoin thể chế 

CME tiếp tục thống trị với khối lượng trung bình hàng ngày là 256 triệu đô la (tăng 263%), tiếp theo là sản phẩm ủy thác Bitcoin (GBTC) của Grayscale ở mức 29,7 triệu đô la (tăng 239%). Mặc dù đã chọn ngừng niêm yết thêm các sản phẩm tương lai Bitcoin, nhưng hợp đồng tương lai Bitcoin của CBOE đã giao dịch trung bình hàng ngày là 9,9 triệu đô la (tăng 109%).

Crypto-to-crypto với fiat-to-crypto

Một lần nữa, tháng 4 đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về khối lượng trên các sàn giao dịch chỉ cung cấp các cặp crypto với 396 tỷ đô la giao dịch (tăng 49%). Khối lượng crypto-to-crypto chiếm 84,5% tổng khối lượng giao ngay trong tháng 4. Giao dịch trên các sàn giao dịch cũng cung cấp fiat tăng lên 72 tỷ USD (tăng 25%).

Bitcoin-to-fiat 

USD chiếm 60% tổng số giao dịch Bitcoin thành fiat, ở mức 1,6 triệu BTC (tăng 74,7%). Khối lượng BTC-JPY tiếp tục giảm, đạt 0,3 triệu BTC (giảm 40%), chỉ chiếm 10% tổng số Bitcoin cho giao dịch fiat (so với 24% trong tháng 3). Khối lượng BTC-KRW tiếp tục tăng, chiếm 0,3 triệu BTC (tăng 17,6%).

Bitcoin-to-stablecoin 

Giao dịch BTC-USDT chiếm 78,9% tổng khối lượng (trên fiat hoặc stablecoin), ở mức 10,3 triệu BTC (tăng 15%). Cặp BTC-USDT chiếm 97,9% giao dịch Bitcoin-to-stablecoin, tiếp theo là PAX, USDC và TUSD.

Phí

Tổng phí trader phải trả cho sàn giao dịch và xác nhận khối là 352 tỷ đô la (tăng 30%), chiếm 75,1% tổng khối lượng. Những người thu phí giao dịch khai thác đã giao dịch 115 tỷ USD (tăng 124%), chiếm 24,6%.